REKLAMEKAMPAGNE. INGEN KØBETVANG. ET KØB ELLER EN BETALING AF ENHVER ART VIL IKKE ØGE DINE VINDERCHANCER.

1. Forudsætninger for deltagelse: Survey Sampling International Præmielodtrækning ("præmielodtrækningen") er kun åben for personer med bopæl i Danmark, Finland og Norge, der er registrerede medlemmer af et Survey Sampling International-panel ("SSI") ("som defineret heri") eller et tilknyttet panel administreret af SSI i deres respektive bopælsland, og som opfylder alderskravet for det respektive panel. Medarbejdere i Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. og deres respektive moderselskab, datterselskab og associerede selskaber og leverandører, forhandlere og agenter, samt deres respektive familie og husstandsmedlemmer, er ikke berettigede til deltagelse. Præmielodtrækningen er underlagt alle gældende love og forordninger og er ugyldig hvor forbudt. Deltagelse udgør deltagers fulde og ubetingede samtykke til disse officielle regler og sponsors (som defineret heri) og administrators (som defineret heri) afgørelser, som er endelige og bindende i alle sager forbundet med præmielodtrækningen. At vinde en præmie er betinget af opfyldelse af alle kravene angivet heri.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, USA. Administrator: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, USA.

Administratoren organiserer præmielodtrækningen i overensstemmelse med disse officielle regler på vegne af sponsoren. Sponsoren er den enhed, der i sidste ende uddeler præmierne til vinderne (som angivet heri).

3. Tidspunkt: Præmielodtrækningen starter kl. 00:01 Greenwich Mean Time ("GMT"), den 1. juli 2018, og slutter kl. 23.59 GMT, den 30. juni 2019 ("kampagneperioden"). Præmielodtrækningen består af fire (4) tilmeldingsperioder (hver især, en "tilmeldingsperiode") som skitseret i tabellen nedenfor:

 

Tilmeldings-periode

Starter kl. 00:01 GMT

Slutter kl. 23:59 GMT

Lodtrækningsdato

1

1. juli 2018

30. september 2018

11. oktober 2018

2

1. oktober 2018

31. december 2018

10. januar 2019

3

1. januar 2019

31. marts 2019

11. april 2019

4

1. april 2019

30. juni 2019

11. juli 2019

Sponsors computer er den officielle tidsregistreringsenhed for præmielodtrækningen.

 

4. Sådan tilmelder du dig:

  1. Deltag i et panel.  Sponsor indsamler oplysninger fra enkeltpersoner, der deltager på et af dens websteder, der er dedikeret til at afvikle forbrugerundersøgelser ("paneler"). For at deltage i præmielodtrækningen skal du være medlem af et panel. For at få adgang til en liste over paneler, herunder et eller flere paneler i din jurisdiktion, bedes du se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Du er muligvis allerede medlem af et panel, eller du kan registrere dig for at deltage i et panel under kampagneperioden. Sponsor opkræver ikke noget gebyr for at deltage i et panel. Du optjener ikke en tilmelding ved at registrere dig, men du kan ikke deltage i en undersøgelse uden at være et registreret medlem af et panel.
  2. Deltag i en undersøgelse. I løbet af kampagneperioden vil sponsoren invitere medlemmer af panelerne til at deltage i undersøgelser, der anmoder om svar på spørgeskemaundersøgelser. Når du gennemfører en undersøgelse, modtager du én (1) tilmelding til præmielodtrækningen for tilmeldingsperiode-lodtrækingen (som beskrevet ovenfor i afsnit 3), der er forbundet med datoen og tidspunktet for din deltagelse. Hvis du ikke kan gennemføre undersøgelsen, fordi du modtager en "screenet fra"-besked eller -meddelelse, når du forsøger at tage en undersøgelse, eller en "kvote fuld"-meddelelse, når du forsøger at tage en undersøgelse, modtager du også én (1) tilmelding til præmielodtrækningen for tilmeldingsperioden forbundet med datoen og tidspunktet for din forsøgte deltagelse i undersøgelsen.
  3. Indløs point. Sponsor driver et belønningsprogram for dem, der er medlemmer af et panel. Nærmere oplysninger om belønningsprogrammet er tilgængelige http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. I henhold til vilkårene for belønningsprogrammet kan man optjene point, når man gennemfører en undersøgelse. Point kan derefter bruges til forskellige valgmuligheder. Én af de måder, de kan bruges på, er at de kan "veksles" til en tilmelding til denne præmielodtrækning. For at veksle pointene til en tilmelding, kan deltagere logge ind på deres panelkonto og klikke på sidelinket "Indløs Belønninger". Vælg belønningsmuligheden for præmielodtrækningen for at se antallet af point, der skal bruges for at indløse én (1) tilmelding. Når du træffer dette valg, modtager du én (1) tilmelding til præmielodtrækningen for tilmeldingsperioden forbundet med datoen og tidspunktet for dit valg.

Tilmeldingsbegrænsninger. Hver kvalificeret deltager skal have sin egen e-mailadresse, som er separat fra alle andre kvalificerede deltageres e-mailadresser. Enhver deltagers forsøg på at opnå tilmeldinger ved at bruge flere/forskellige e-mailadresser, identiteter, registreringer og logins eller eventuel anden metode, vil ugyldiggøre den pågældende deltagers tilmeldinger og kan pålægge en sådan enkeltperson yderligere sanktioner eller straf i overensstemmelse med de gældende panelvilkår og -betingelser. Brug af eventuelt automatiseret system til at deltage i præmielodtrækningen er strengt forbudt og vil resultere i diskvalifikation, og alle tilmeldinger, der indgives eller modtages via et sådant automatiseret system, vil være ugyldige. Hverken sponsoren eller administratoren er ansvarlige for bortkomne, forsinkede, ufuldstændige, ugyldige, uforståelige eller forkerte oplysninger eller tilmeldinger, som vil blive diskvalificeret og ugyldiggjort. I tilfælde af en tvist om enhver deltagers identitet, vil den autoriserede kontoindehaver (som defineret heri) af e-mailadressen, der bruges af eller som er forbundet med den kvalificerede deltager, blive anset for at være deltageren. Den "autoriserede kontoindehaver" er den fysiske person, der er tildelt en e-mailadresse af en internetadgangsudbyder, online-tjenesteudbyder, internettjenesteudbyder eller enhver anden organisation, der er ansvarlig for tildeling af e-mailadresser til domænet forbundet med den indsendte adresse. Det kan være nødvendigt for potentielle vindere at dokumentere, at de er den autoriserede kontoindehaver.

5. Præmielodtrækninger og bekræftelse af potentielle vindere: At vinde er betinget af overholdelse af alle vilkår og betingelser samt opfyldelse af alle krav i disse officielle regler. Administratoren, en uafhængig bedømmelsesorganisation, vil vilkårligt vælge én (1) potentiel præmielodtrækningsvinder fra alle kvalificerede tilmeldinger modtaget under hver tilmeldingsperiode på de datoer, der er angivet i afsnit 3 ovenfor. BEMÆRK VENLIGST, at den potentielle vinder fra Danmark skal svare korrekt på et tidsbegrænset spørgsmål, der tester vinderens færdigheder, for at modtage præmien. Hver lodtrækning vil finde sted på administratorens kontor på den adresse, der er anført ovenfor, ca. kl. 17:00 GMT. Tilmeldinger, uanset om de vinder eller ikke vinder, overføres ikke og medtages ikke i eventuelle efterfølgende tilmeldingsperiode-lodtrækninger. De potentielle vindere underrettes via e-mail efter præmielodtrækningsdatoen. Medmindre det er forbudt, kan det blive nødvendigt for hver potentiel vinder at underskrive og returnere vinder-dokumentation, som bestemmes efter sponsors eget skøn, for at bekræfte berettigelse, tildele begrænsende omtalerettigheder og, i det maksimale omfang tilladt ved lov, frigøre sponsoren og administratoren fra erstatningsansvar, eller af enhver anden årsag som sponsoren finder nødvendigt. Hvis en potentiel vinder endnu ikke har nået myndighedsalderen i hans eller hendes bopælsland, skal forælderen eller værgen til den potentielle vinder underskrive og returnere alle de påkrævede dokumenter, herunder udtrykkelig tilladelse til brug af den mindreåriges navn, lighed, fotografi, stemme, udtalelser og/eller hjemby og stat/region/amt i henhold til afsnit 8 nedenfor, og udtrykkelig tilladelse til databehandling i henhold til afsnit 12 nedenfor. Hvis dokumentation er påkrævet, skal den modtages af sponsoren eller administratoren inden for den tidsramme, der angives på tidspunktet for den indledende vindermeddelelse, ellers mister den potentielle vinder præmien. Hvis en potentiel vinder ikke kan kontaktes, undlader at underskrive og returnere den påkrævede dokumentation, eller præmien returneres fordi den ikke kunne leveres, mister den potentielle vinder alle rettigheder i og/eller til præmien. Modtagelse af en præmie er betinget af overholdelse af disse officielle regler. I tilfælde af, at en potentiel vinder bliver diskvalificeret af enhver årsag, vil administratoren tildele den pågældende præmie til en alternativ vinder ved vilkårlig lodtrækning blandt alle de resterende kvalificerede tilmeldinger fra det pågældende land. Kun tre (3) alternative lodtrækninger vil blive afholdt, hvorefter præmien ikke vil blive uddelt. Præmierne opfyldes via PayPal inden for cirka ti (10) til tolv (12) uger efter vinderbekræftelse. Eventuel(le) præmie(r) som ikke uddeles, vil ikke blive kombineret med præmien/præmierne for, eller på anden måde blive overført til, eventuel efterfølgende tilmeldingsperiode.

6. Præmier: FIRE (4) PRÆMIER (én (1) pr. tilmeldingsperiode): Præmie afhænger af vinderens bopæl: € 4.000 eller 30.000 kr. eller 35.000 NOK. Samlet værdi af præmier: € 16.000 (eller 120.000 kr. eller 140.000 NOK).

Præmierne vil blive uddelt som kontanter eller tilsvarende. Det kan blive nødvendigt for vindere at oprette en pengeoverførselskonto, som instrueret af sponsoren, for at modtage hans/hendes præmie. Præmierne kan ikke overdrages og ingen substitution vil blive foretaget, undtagen som beskrevet heri efter sponsorens eget skøn. Hverken sponsoren eller administratoren er erstatningsansvarlig eller ansvarshavende for eventuelle tabte, stjålne eller fejlplacerede præmier. Vindere er ansvarlige for alle skatter og gebyrer forbundet med modtagelse af præmien og/eller brug. Sponsor forbeholder sig ret til at tilbageholde en del af præmien, som skal betales til de relevante skattemyndigheder. Odds (chancer) for at vinde en præmie afhænger af antallet af kvalificerede tilmeldinger modtaget fra panelmedlemmer, der har bopæl i hver enkelt kvalificeret land under hver tilmeldingsperiode. Grænse : Én (1) præmie pr. person, pr. tilmeldingsperiode.

7. Frigørelse: I det omfang tilladt ved gældende præceptiv lov accepterer hver deltager, ved at tilmelde sig præmielodtrækningen, at frigøre og skadesløsholde sponsoren, administratoren, og deres respektive datterselskaber, associerede selskaber, leverandører, distributører, reklame-/markedsføringsbureauer, og præmieleverandører, og hvert af deres respektive moderselskaber, og ethvert sådant selskabs funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter (samlet benævnt "frigjorte parter") fra og mod ethvert krav eller søgsmål, herunder men ikke begrænset til, personskade, dødsfald, eller skade på eller tab af ejendom, der udspringer af deltagelse i præmielodtrækningen eller modtagelse eller brug eller misbrug af eventuel præmie.

8. Omtale: Undtagen hvor det er forbudt, udgør det at vinde en præmie i præmielodtrækningen hver vinders samtykke til sponsorens og/eller dens agenters brug af vinderens navn, lighed, fotografi, stemme, udtalelser og/eller hjemby og stat/region/amt til reklameformål i forbindelse med præmielodtrækningen i ét (1) år i ethvert medie, i hele verden, uden yderligere betaling eller modydelse og uden varsel og/eller samtykke. Hvor det ikke er tilladt, vil hver deltager i præmielodtrækningen blive bedt om deres særskilte samtykke til ovenstående brug af deres personoplysninger i tilfælde af, at de vinder en præmie.

9. Generelle betingelser: Sponsor forbeholder sig ret til at annullere, suspendere og/eller ændre præmielodtrækningen, eller enhver del af den, hvis eventuel svig, teknisk svigt, menneskelig fejl eller enhver anden faktor svækker præmielodtrækningens integritet eller dens behørige afvikling, som bestemt af sponsor efter eget skøn. I sådanne tilfælde, kan sponsor, efter eget skøn, vælge at afholde en vilkårlig lodtrækning blandt alle kvalificerede tilmeldinger modtaget op til datoen for ophør for enhver eller alle de præmier, der tilbydes heri. Sponsoren forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver enkeltperson, som sponsor konstaterer har manipuleret med tilmeldingsprocessen eller afviklingen af præmielodtrækningen eller har handlet i strid med disse officielle regler eller på en usportslig eller forstyrrende måde. Ethvert forsøg fra enhver person på bevidst at underminere den legitime afvikling af præmielodtrækningen kan være en overtrædelse af straffe- og civilret, og hvis et sådant forsøg forekommer, forbeholder sponsoren sig ret til at søge skadeserstatning fra enhver sådan person, i videst muligt omfang tilladt ved lov. Sponsors manglende håndhævelse af ethvert vilkår i disse officielle regler, skal ikke udgøre en fritagelse fra den pågældende bestemmelse.

10. Ansvarsbegrænsninger: I det omfang tilladt ved gældende præceptiv lov, er de frigjorte parter hverken erstatningsansvarlige eller ansvarshavende for: (1) eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, uanset om forårsaget af deltagere, trykfejl eller af udstyret eller programmeringen forbundet med eller brugt i præmielodtrækningen, (2) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til fejlfunktioner, forstyrrelser eller afbrydelser i telefonlinjer eller netværkshardware eller -software, (3) uautoriseret menneskelig indgriben i enhver del af tilmeldingsprocessen eller præmielodtrækningen, (4) tekniske eller menneskelige fejl, der kan opstå i forbindelse med afviklingen af præmielodtrækningen eller behandling af tilmeldinger, (5) forsinket, tabt, ikke-levérbar, beskadiget eller stjålet post/mail, eller (6) enhver skade på personer eller ejendom, der kan være forårsaget direkte eller indirekte, helt eller delvist, af deltagers deltagelse i præmielodtrækningen eller modtagelse eller brug eller misbrug af eventuel præmie. Hvis af en eller anden årsag en deltagers tilmelding bekræftes at være blevet fejlagtigt slettet, tabt, eller på anden måde tilintetgjort eller korrumperet, er deltagerens eneste løsning endnu en tilmelding til præmielodtrækningen, hvis det er muligt. Hvis præmielodtrækningen eller enhver del af den ophører, uanset årsag, kan sponsoren, efter eget skøn, vælge at afholde en vilkårlig lodtrækning blandt alle de kvalificerede tilmeldinger modtaget op til datoen for ophør for enhver eller alle de præmier, der tilbydes heri. Ikke flere end det angivne antal præmier vil blive uddelt. I tilfælde af, at produktions-, tekniske, seednings-, programmerings eller eventuelle andre årsager forårsager, at mere end det angivne antal af præmier, som anført i disse officielle regler, bliver tilgængelige og/eller bliver gjort krav på, forbeholder sponsoren sig ret til kun at uddele det anførte antal præmier ved en vilkårlig lodtrækning blandt alle legitime, ikke-uddelte kvalificerede præmiekrav.

11. Tvister: Undtagen hvor det er forbudt og i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, accepterer deltageren, at: (1) enhver og alle tvister, krav og søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne præmielodtrækning eller enhver præmie, der uddeles, skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende af USA District Court for Eastern District of Michigan (Southern Division) eller den relevante Michigan State Court beliggende i Oakland County, Michigan, USA, (2) ethvert og alle krav, domme og tildelinger skal begrænses til de faktiske afholdte omkostninger betalt af egen lomme, herunder omkostninger forbundet med tilmelding til denne præmielodtrækning, men under ingen omstændigheder advokatomkostninger, og (3) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DELTAGEREN FÅ LOV TIL AT MODTAGE KOMPENSATION FOR, OG DELTAGEREN FRASIGER SIG HERMED ALLE RETTIGHEDER TIL AT KRÆVE INDIREKTE, PØNALT BEGRUNDEDE, TILFÆLDIGE OG FØLGEERSTATNINGER OG EVENTUELLE ANDRE SKADESERSTATNINGER, MED UNDTAGELSE AF FAKTISKE OMKOSTNINGER BETALT AF EGEN LOMME, OG ENHVER OG ALLE RETTIGHEDER TIL AT FÅ SKADESERSTATNINGER MULTIPLICERET ELLER FORØGET PÅ ANDEN MÅDE. Alle problemstillinger og spørgsmål vedrørende sammensætningen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler, eller deltagerens og sponsorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med præmielodtrækningen, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Staten Michigan, USA. Dette vil ikke begrænse anvendeligheden af lokale præceptive forbrugerbeskyttelseslove i det land, hvor deltageren er bosiddende.

På trods af ovennævnte, hvor deltageren er en forbruger i henhold til gældende lokal forbrugerbeskyttelseslovgivning, har deltageren ret til at henvise eventuel tvist, krav og søgsmål, der udspringer som følge af, eller er forbundet med, denne præmielodtrækning og eventuel præmie, der uddeles, til en kompetent distriktsdomstol i deltagerens stat eller bopælsby. Desuden kan forbrugere i visse tilfælde have ret til at indgive sagen til alternative tvistbilæggelsesorganer (f.eks. ved anliggender vedrørende salg af varer i Finland, vil dette være Rådet for Forbrugertvister www.kuluttajariita.fi og Lokalregisterets forbrugerrådgivningstjeneste www.kuluttajaneuvonta.fi).

12. Deltagers personoplysninger: Når du bliver medlem af et panel, tilvejebringer du personoplysninger for sponsoren, herunder dit navn og en gyldig e-mailadresse. Med henblik herpå er sponsoren en dataansvarlig for eventuelle personoplysninger, som du tilvejebringer. Personoplysninger vil blive brugt til at afvikle præmielodtrækningen, kontakte potentielle vindere og uddele præmierne og til eventuelle andre formål, der er meddelt i sponsorens databeskyttelsespolitik. Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål er nødvendig med henblik på opfyldelsen af den kontrakt, der indgås af dig og sponsoren, når du bliver medlem af et panel og deltager i præmielodtrækningen. Dine personoplysninger opbevares, så længe du er medlem af et panel. Hvis du udvælges som vinder, vil de yderligere oplysninger, der indsamles fra dig, blive opbevaret så længe som nødvendigt med henblik på afviklingen af præmielodtrækningen og, hvor relevant, under varigheden af PR-udgivelsen. Dine personoplysninger arkiveres derefter for at blive brugt i tilfælde af søgsmål eller tvister inden for den gældende forældelsesfrist, eller så længe som påkrævet ved gældende love – hvorefter dine personoplysninger slettes. Alle personoplysninger, der indsendes til sponsoren, opbevares på servere i USA. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, overholder vi gældende lovkrav, der yder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for overførslen af personoplysninger fra det land, hvor du befinder dig til USA, ved at indhente samtykke til overførslen fra dig. For yderligere oplysninger om sponsorens behandling af eventuelle personoplysninger, som du indsender og for at se en liste over panelerne, bedes du besøge http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. ("Sponsors databeskyttelsespolitik"). Databeskyttelsespolitikken angiver yderligere oplysninger i forhold til eventuelle rettigheder, som du har i forhold til de oplysninger, som du tilvejebringer. For at udøve disse rettigheder skal du kontakte sponsoren ved at skrive til: “personal data”, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, USA, Attn: Legal Department, eller privacy@surveysampling.com. Administratoren modtager kun personoplysninger om de potentielle vindere og fungerer som en databehandler, og behandler sådanne personoplysninger efter sponsorens anvisninger. For at få flere oplysninger om, hvordan administratoren behandler personoplysninger i forbindelse med præmielodtrækningen, skal du se administratorens databeskyttelsespolitik, der er tilgængelig på http://www.HelloWorld.com/privacy-policy. Den amerikanske regering opretholder adgangsrettigheder, og personoplysninger kan blive genstand for efterfølgende behandling uden omfattende retlige begrænsninger (dvs. sponsoren og/eller administratoren kan i henhold til amerikansk lovgivning blive pålagt at dele mine personoplysninger med amerikanske offentlige myndigheder, domstole eller andre tilsynsmyndigheder).

For beboere i Danmark: Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk/.

For beboere i Finland: Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I Finland er dette databeskyttelsesombudsmanden http://www.tietosuoja.fi/en/.

For beboere i Norge: Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I Norge er dette Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/en/.

13. Individualitet: Hvis anvendelsen af eventuel bestemmelse i disse officielle regler til eventuelle særlige forhold eller omstændigheder af en eller anden årsag anses for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en domstol, et voldgiftspanel eller andet tribunal med kompetent jurisdiktion, da skal (a) gyldigheden, lovligheden og retskraften af en sådan bestemmelse, som anvendt til andre særlige forhold eller omstændigheder, og de øvrige bestemmelser i disse officielle regler, ikke på nogen måde berøres eller forringes derved, og (b) en sådan bestemmelse håndhæves i det maksimale mulige omfang. Hertil kommer, at hvis eventuel bestemmelse i disse officielle regler af en eller anden årsag anses for at være for bred hvad angår varighed, geografisk anvendelsesområde, aktivitet eller genstand, skal den fortolkes ved at begrænse og reducere den, således at den kan håndhæves i det omfang, der er foreneligt med gældende lovgivning.

14. Vinderliste: For en liste over vindere, skal du besøge http://bit.ly/2HnFFlZ. Vinderlisten offentliggøres efter at vinderbekræftelsen er afsluttet.

© 2018 HelloWorld, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
© 2018 Survey Sampling International, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.